تبلیغات
دانشجویان هوشبری دانشکده گراش ورودی 87 (ASGU) - بیهوشی در بیماران اورژانسی
 
دانشجویان هوشبری دانشکده گراش ورودی 87 (ASGU)
هرگز نمیرد انکه دلش زنده شد به عشق
 
 

بطور كلی اعمال جراحی به دو گروه الكتیو و اورژانسی تقسیم می شوند . اعمال جراحی اورژانسی كه در آنها نیاز به انجام بیهوشی است بسیار متفاوت بوده و كلیه ارگانهای بدن را می تواند شامل شود . مثل همه موارد بیماران با عمل الكتیو در حد ممكن باید  شرح حال بیماری های زمینه ای ، مصرف دارو و سابقه بیهوشی قبلی ، حساسیت های دارویی و غیر دارویی گرفته شود . معاینه فیزیكی كامل خصوصا در مورد دستگاه تنفس ، راه هوایی و وضعیت قلبی عروقی باید انجام گردد . در صورتی كه عمل جراحی فوریت دارد نباید وقت جهت رسیدن نتایج آزمایشات هدر رود .

در همه این بیماران باید قبل از القای بیهوشی با توجه به احتمال پر بودن معده Preoxygenation انجام گردد . القای بیهوشی باید به شكل Rapid Sequence Indaction  بوده و اقدامات لازم شامل آماده و روشن بودن دستگاه ساكشن ، انجام مانور سلیك (فشار تا هنگام پر كردن كاف لوله تراشه) انجام گیرد .

نكته مورد توجه در بیماران اورژانسی این است كه به دلیل عواملی مثل اضطراب ، درد و ... ممكن است زمان تخلیه معده از حد معمول طولانی تر شده و حتی پس از 8 تا 12 ساعت از خوردن آخرین وعده غذا هنوز معده بیمار خالی نشده باشد ، لذا در این بیماران باید مراقبت های لازم از نظر جلوگیری از وقوع آسپیراسیون انجام گیرد .

 


 

اورژانس های چشم پزشكی

صدمات باز چشمی ، گلوكوم حاد و جداشدگی شبكیه از موارد مهم اورژانس های چشم پزشكی هستند .

در بیهوشی اورژانس های چشم پزشكی بیهوشی دهنده باید سه فاكتور را مدنظر داشته باشد  :

1-   عوامل موثر بر فشار داخل چشم

2-   تداخلات دارویی بین داروهای چشمی و داروهای بیهوشی

3-   توجه به رفلكس چشمی قلبی

 

انجام آرام القای بیهوشی نكته ای است كه باید شدیدا مد نظر باشد و به گونه ای باشد كه از سرفه و زور زدن بیمار پرهیز گردد . زیرا این موارد باعث افزایش حاد فشار داخل چشم گردیده و خطر از دست رفتن مایع زلالیه (Vitreous Loss) را می افزاید .

روش مناسب القای بیهوشی در این بیماران عبارت است از پره اكسیژناسیون ، تیوپنتال سدیم ، شل كننده نان دپلاریزان مثل ركورونیوم ، استفاده از مانور سلیك و لوله گذاری در زمان مناسب ولی هرچه سریعتر است .

از جمله نكات مهم دیگر به منظور جلوگیری از افزایش فشار داخل چشم در طی القای بیهوشی استفاده از لیدوكائین وریدی و اسپری ، در محل كف كف حلق و حنجره به منظور كاهش پاسخ های سیستم خودكار به لارنگوسكوپی و لوله گذاری تراشه است .

در استفاده از ساكسینیل كولین نیز باید شدیدا محتات بود .

پایین نگه داشتن فشار داخل چشم در حین مرحله نگهداری بیهوشی نیز همانند القا از اهمیت ویژه برخوردار بوده كه با استفاده از عوامل استنشاقی ، مخدر ها و شل كننده های عضلانی نان دپلاریزان امكان پذیر است .

مایع درمانی دقیقی در زمان حوالی عمل نیز حایز اهمیت بوده زیرا افزایش فشار وریدی می تواند موجب افزایش فشار داخل چشم شود .

بیداری از بیهوشی باید در این بیماران آرام باشد . آز آنجایی كه ممكن است در بعضی از موارد امكان خارج كردن لوله تراشه در بیهوشی عمیق بدلیل خطر پر بودن معده مقدور نباشد  ، باید تحمل نسبت به لوله تراشه را با استفاده از لیدوكائین افزایش داد . استفاده از داروهای ضد استفراغ در این بیماران موجب پیشگیری از افزایش فشار داخل چشم می گردد .

 

اورژانس های اعصاب

از جمله موارد مهم اورژانس های اعصاب عبارتند از : ترومای مغزی كه باعث ایجاد شكستگی فرو رونده استخوان جمجه (Depress Fracture)       و یا خونریزی در نواحی مختلف شامل هماتوم اپیدورال ، هماتوم ساب دورال و هماتوم داخل مغزی و پارگی های انوریسم مغزی ، اختلالات عروقی مغزی و صدمه و یا قطع طناب نخاعی در اثر تروما.

 

در انجام بیهوشی برای این بیماران توجه به جریان خون مغزی ، میزان مصرف اكسیژن مغز و كنترل فشار داخل جمجمه ای مهم است .

از آنجایی كه افزایش جریان خون مغزی موجب بالا رفتن ICP می شود ، لذا استفاده از عوامل یا اقداماتی كه كه موجب كاهش دادن یا طبیعی نگه داشتن جریان خون مغزی گردد در بیهوشی این بیماران حایز اهمیت است .

برای القای بیهوشی این بیماران بهتر است از تیوپنتال و شل كننده نان دپلاریزان استفاده كنیم . استفاه از ساكسینیل كولین موجب افزایش گذرا در فشار داخل مغزی می شود . استفاده از لیدوكائین 90 ثانیه قبل از لارنگوسكوپی و لوله گذاری داخل تراشه موجب جلوگیری از افزایش فشار داخل مغزی می شود . بالا آوردن سر بیمار ، افزایش تهویه ، تجویز دیورتیك ها ، استفاده از استروئید ها و و درناژ مایع مغزی نخاعی قبل از عمل از جمله اقدامات دیگری هستند كه با استفاده از آنها می توان فشار داخل جمجمه را پایین آورد .

مرحله نگهداری بیهوشی را می توان با نایتروس اكساید ، مخدر ها و بنزودیازپین ها ادامه داد . داروهای استنشاقی با MAC كمتر از 6/0 موجب افزایش ICP نمی شوند .

مایع درمانی در این بیماران باید دقیق محاسبه شده و از مایعات قندی استفاده نشود .

نكته مهم در مورد خونریزی های ساب دورال عدم استفاده از دیورتیك ها و یا استفاده از آنها با احتیاط می باشد . زیرا دیورتیك ها با كاهش حجم مغز موجب افزایش وسعت خونریزی و بدتر شدن وضعیت بیمار می شوند .

در بیماران دچار صدمه به ستون فقرات گردنی در لارنگوسكوپی و لوله گذاری تراشه باید از اكستانسیون گردن پرهیز شود تا خطر تا خطر صدمه به نخاع كمتر گردد . در بیماران ترومای ستون فقرات همراه با قطع نخاع ممكن است بدلیل قطع نخاع این بیماران در مرحله حاد بیماری مبتلا به كاهش فشار خون و ضربان قلب خصوصا پس از القای بیهوشی گردند  . پانكرونیوم برومید بدلیل افزایش HR و BP در این گونه موارد داروی انتخابی مناسبی است .

اورژانس های گوش و حلق و بینی (ENT)

نكته قابل توجه در مورد اورژانس های این ناحیه آن است كه عمل جراحی روی راه هوایی فوقانی یعنی در محدوده عمل بیهوشی دهنده صورت می گیرد . بنا برا این بیهوشی دهنده باید دقت كند كه راه هوایی را در حین بیهوشی و عمل پاك نگه دارد ، شرایط مناسب را برای جراحی فراهم كند و بیمار را پیوسته مانیتورینگ نماید .

مهمترین اورژانس های ENT عبارتند از :

1-انسداد های راه هوایی فوقانی : كه می توانند در محل لب ها ، دهان ، بینی ، حلق ، حنجره و تراشه باشند . مهمترین آنها شامل كروپ ، ورود جسم خارجی به راه هوایی ، دیفتری ، آبسه و یا هماتوم عقب حلق ، صدمات ناشی از استنشاق گازها در طی سوختگی یا استنشاق مواد شیمیایی ، تروما به راه هوایی فوقانی، ادم آنژیونروتیك، اپی گلوتیت و تومور راه هوایی می باشند.

برای القای این بیماران نكات حایز اهمیت علاوه بر سایر نكات مورد نظر در بیهوشی بیماران اورژانسی ، عدم ایجاد آپنه است . برای القای بیهوشی این بیماران پس از انجام پراكسیژناسیون با اكسیژن صد درصد به مدت ده دقیقه ، اینداكشن بیهوشی با عوامل استنشاقی صورت می گیرد . در مواقعی كه اسپاسم عضله ماضغه وجود دارد با استفاده از القا با عوامل استنشاقی و ایروی بینی می توان بر این اسپاسم غلبه كرد .

2-خونریزی پس از عمل برداشت لوزه : نكات مورد توجه در این بیماران پر بودن معده از خون و نیز شوكه بودن بیمار است . القای بیهوشی در این بیماران باید به شكل استفاده از تكنیك لوله گذاری سریع باشد . دوز داروها باید تقلیل داده شده و خون كراس مچ شده در دسترس باشد . در خاتمه عمل قبل از بیدار نمودن بیمار تخلیه معده باید انجام شود .

3-شكستگی بینی :

تكنیك بی خطر برای بیهوشی این بیماران شامل لوله گذاری تراشه با لوله كاف دار و یا استفاده از پگ كف حلق است . از داروهایی باید در بیهوشی استفاده شود كه پس از خاتمه عمل رفلكس های حفاظتی سریعا به حد طبیعی برگشت نمایند . (مثلا ، پروپوفول+سوكسینیل كولین+آلفنتانیل یا رمیفنتانیل) . در صورتی كه دستكاری روی استخوان شكسته كم و بدون خونریزی باشد بیهوشی را می توان با عوامل وریدی بدون لوله گذاری تراشه در وضعیت سر پایین انجام داد .

 

اورژانس های فك و صورت

نكات مورد توجه در بیهوشی این بیماران عبارت است از در معرض خطر بودن راه هوایی ، وجود جسم خارجی مثل دندان شكسته و یا تكه های استخوان در داخل دهان و بینی و آسپیراسیون خون . در مواقعی كه راه هوایی دچار اختلال است از ایجاد آپنه باید پرهیز نمود و از روش های جایگزین مثل القا با روش استنشاقی یا لوله گذاری بیدار استفاده نمود  ، می توان از لوله گذاری از راه بینی در مواردی كه جراح آن را توصیه می كند استفاده نمود لیكن در مواردی كه شكستگی فك فوقانی و یا قائده جمجمه وجود داشته باشد و یا مایع CSF از بینی خارج می شود باید از انجام آن پرهیز نمود . خارج كردن لوله تراشه در این بیماران پس از بیداری كامل انجام می شود . سیم چین برای موارد خاص جهت باز كردن سیم هایی كه جهت ثابت كردن فك بالا و پایین به هم استفاده شده  در دسترس باشد .

اورژانس های شكمی

:انواع شایع اورژانس های شكمی عبارتند از آپاندیسیت ، انسداد روده ، خونریزی از دستگاه گوارش ، تروما های شكمی ، پرفوراسیون احشاء و پریتونیت . نكته مهم احتمال پر بودن معده این بیماران است .از مصرف نایتروس اكساید در مواردی كه انسدادی در مسیر دستگاه گوارش وجود دارد باید پرهیز كرد . در بیماران با ترومای وارد به شكم علاوه بر خطر پارگی احشاء باید به احتمال پارگی اعضایی مثل طحال و كبد و یا عروق توجه كرد . این بیماران معمولا از ثبوت قلبی عروقی برخوردار نبوده و بر حسب شدت خونریزی دچار درجاتی از شوك هموراژیك می باشند .  مایع درمانی مناسب و و فراهم بودن خون كراس مچ شده از نكات اختصاصی بیهوشی این بیماران است .

 

اورژانس های دستگاه ادراری تناسلی (اورولوژی)

از جمله موارد مهم آن باید به صدمات كلیه ، حالب ها و مثانه و نیز تورسیون بیضه اشاره كرد . مایع درمانی مناسب و و فراهم بودن خون كراس مچ شده مورد توجه قرار گیرد .

اورژانس های ارتوپدی

 

از جمله موارد مهم آن می توان به دررفتگی ها (خصوصا مفصا آرنج و شانه و هیپ) ، شكستگی های باز و خونریزی دهنده و سندرم كمپارتمان اشاره كرد .نكات مهم اختصاصی در این بیماران شامل اصلاح وضعیت همودینامیك ، درمان شوك و ایجاد شلی عضلانی كافی خصوصا در مورد دررفتگی ها می باشد . در صورتی كه از سیمان استخوانی استفاده می شود باید مراقب عوارض قلبی عروقی ناشی از آن و درمان مناسب و كافی برای آن بود . در ممواردی كه صدمه ستون فقرات به همراه سایر صدمات ارتوپدی وجود دارد بی حركت نمودن بیمار بر  سایر اقدامات ارتوپدی مقدم است و تنها حفاظت وضعیت قلبی عروقی و تنفسی بیمار كفایت می كند .

 

اورژانس های زنان و مامایی

از جمله موارد مهم اورژانس های زنان و مامایی ، سزارین به دلیل اورژانسی ،خونریزی های سه ماهه سوم ، سقط ناقص ، احتباس جفت ، خارج شدن حاد رحم ، حاملگی خارج رحمی ، تورسیون كیست تخمدان و خونریزی های رحمی می باشد .

نكاتی كه بیهوشی دهنده باید توجه داشته باشد :

1-قرار دادن مادر در وضعیت خوابیده به پهلوی چپ

2-اكسیژن رسانی به مادر توسط ماسك صورت

3-استفاده از اقدامات پیشگیری كننده از سندرم مندلسون شامل مصرف سیترات سدیم قبل از انتقال بیمار به اتاق عمل

4-القای بیهوشی پس از آماده شدن تیم جراحی با استفاده از پراكسیژناسیون ، القای سریع و داروهای تیوپنتال سدیم و سوكسینیل كولین كلراید .

5-ادامه بیهوشی تا خروج جنین با استفاده از نایتروس اكساید ، اكسیژن و هالوتان و پس از خروج جنین نایتروس اكساید ، اكسیژن ، مخدرها و شل كننده های عضلانی نان دپولاریزان

6-در مواردی كه خونریزی وجود دارد از عواملی كتامین برای اینداكشن بیهوشی به منظور جلوگیری از شوك هیپوولمیك استفاده شود .

7-اقدامات درمانی جهت احیاء مناسب نوزاد

 

مایع درمانی مناسب و و فراهم بودن خون كراس مچ شده لازم است . استفاده از عوامل منقبض كننده رحمی پس از كورتاژ و یا پس از زایمان و سزارین مثل سنتوسینون و مترژین نیز لازم است .

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 1397/02/11 01:24 ق.ظ
посоветуйте хорошую резинку для фитнеса
днепропетровск купить спортивные резинки
набор лент эспандеров резинок для фитнеса bodbands
резина для фитнеса пром юа
купить фитнес резинки оболонь
شنبه 1396/07/1 11:13 ق.ظ
Valuable information. Fortunate me I discovered
your website by chance, and I am stunned why this coincidence did not came about in advance!

I bookmarked it.
چهارشنبه 1396/05/18 11:22 ق.ظ
Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book
in it or something. I think that you can do with a
few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is great blog.
A fantastic read. I'll definitely be back.
شنبه 1396/05/14 06:39 ق.ظ
Aw, this was an extremely nice post. Finding the time and actual effort to create a
top notch article… but what can I say… I put things off a whole lot and never manage to get nearly anything done.
دوشنبه 1396/02/25 02:52 ق.ظ
Hola! I've been reading your blog for a while now and finally got the bravery to go ahead and give
you a shout out from New Caney Texas! Just wanted to mention keep up the great work!
چهارشنبه 1396/02/20 09:32 ق.ظ
We are a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
Your web site provided us with valuable information to work on. You
have done an impressive activity and our whole community will likely be thankful to you.
چهارشنبه 1396/01/23 05:19 ق.ظ
This website truly has all of the information I needed concerning
this subject and didn't know who to ask.
سه شنبه 1396/01/22 05:28 ق.ظ
Very nice article, exactly what I needed.
دوشنبه 1396/01/21 08:05 ق.ظ
Superb blog! Do you have any tips for aspiring
writers? I'm hoping to start my own site soon but I'm a little lost on everything.
Would you advise starting with a free platform like Wordpress or go for a paid
option? There are so many choices out there that I'm completely overwhelmed ..
Any suggestions? Thanks!
سه شنبه 1396/01/15 03:22 ق.ظ
Since the admin of this web page is working, no question very soon it will
be renowned, due to its feature contents.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


این وبلاگ با همکاری و تلاش چند نفر از دانشجویان رشته هوشبری دانشکده پیراپزشکی گراش با هدف اطلاع رسانی مسایل مرتبط با بیهوشی راه اندازی شده، امید است با نظرات خود ما را در این راه یاری کنید.

مدیر وبلاگ : دانشجویان هوشبری دانشکده گراش
نظرسنجی
به نظر شما بهترین استاد دوره کارشناسی کی بود؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
هوشبری 87